آثارشهیدمطهری

آثارشهیدمطهری

لوح‏های فشرده چند رسانه‏ای شهید مرتضی مطهری با عناوین یادداشت‏های استاد مطهری، زندگینامه معلم شهید استاد مطهری، و مجموعه آثار از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و همکاری انتشارات صدرا و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی منتشر شد.

به گزارش خانه خشتی مهر، لوح‏ فشرده یاداشتها در بردارنده متن کامل یادداشت‏های استاد مطهری که دارای قابلیت‏های متنوع، نمایش متن کامل قرآن کریم با خط عثمان طه با قابلیت جستجوی ساده و پیشرفته در آیات، دسترسی به بخش‏های مهم برنامه از طریق پژوهش فعال، مقایسه بین متون مورد نظر به طور همزمان، جستجوی لفظی و پیشرفته در متن و فهرست یادداشت‏ها و امکان پژوهش از طریق فهرست گزینشی و درختی است که از سوی انتشارات صدرا عرضه شده است.

لوح‏ فشرده زندگینامه معلم شهید استاد مطهری هم دربردارنده اصالت خانوادگی، دوران کودکی و نوجوانی، سیر تحصیلی، شخصیت و ویژگی‏های استاد، فعالیت‏های سیاسی و فرهنگی، مصاحبه، تحلیل، دیدگاه‏های بزرگان و دیگران در ارتباط با استاد، مطهری و دیدگاه‏ها، دست‏نوشته‏های استاد، سخنرانی استاد، شهادت، یادداشت‏ها و خاطرات، سخنان و رهنمودهای استاد مطهری، گالری عکس و قابل دسترسی به کلیه کتاب‏ها و آثار شهید استاد مطهری است که از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است.

لوح فشرده آثار استاد مطهری دربردارنده مجموعه کامل آثار وی است که از سوی انتشارات صدرا ارائه شده است.