اخبار ویژه

اعطای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در استان

مدیرکل صندوق کار آفرینی امید در استان کرمان مطرح کرد:

اعطای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در استان

مدیرکل صندوق کار آفرینی امید گفت :ما در سه سال دولت تدبیر و امید در استان با اعتباری بالغ بر ۱۰۰میلیارد تومان پرداخت تسهیلات داشتیم من جمله تسهیلات ازدواج و اگر این سه سال را با ۴ سال گذشته مقایسه کنیم ما حدود ۷۰ درصد افزایش اشتغالزایی داشتیم .

گزارش بایگانی