اخبار ویژه

تخلف و تقلب گسترده، نقطه تاریک انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه بود / اقرار کنید که سوء تدبیر داشتید

امام جمعه رفسنجان :

تخلف و تقلب گسترده، نقطه تاریک انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه بود / اقرار کنید که سوء تدبیر داشتید

امام جمعه رفسنجان گفت:مشارکت ملی پشتوانه نظام است مردم سنگ تمام گذاشتند و درخشش را ایجاد کردند اما برخی مسئولات دولتی اقدام به تخلف و تقلب در سطح وسیع در کشور کردند و این نقطه تاریک این حماسه بزرگ است و از اذهان مردم نمی رود کاش اینهمه حق الناس و سوء تدبیر از سوی مجری انتخابات که ورزارت کشور است صورت نمی گرفت.

گزارش بایگانی