اخبار ویژه

66 درصد قبوض برق استان کمتر از 30 هزار تومان / بخشی از هزینه برق مساجد رایگان است

مدیر عامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان در جمع مدیران رفسنجان:

66 درصد قبوض برق استان کمتر از 30 هزار تومان / بخشی از هزینه برق مساجد رایگان است

مدیر عامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: در تعرفه خانگی 66 درصد قبوض استان مبلغی ماهانه کمتر از 30 هزار تومان و 22 درصد مبلغی کمتر از 10 هزار تومان پرداخت می شود و در سایر مصلاف 49 درصد قبوض کمتر از 30 هزار تومان پرداخت می شود، این میزان نسبت به هزینه سایر انرژی ها بسیار اندک است.

ضرورت آمادگی جامعه در مقابله با تهدیدات بیولوژیکی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مطرح کرد :

ضرورت آمادگی جامعه در مقابله با تهدیدات بیولوژیکی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: تهدیدات بیولوژیک سابقه طولانی دارد و سالهای سال است که بسیاری از استعمارگران برای از بین بردن افرادی که در مقابل آنها ایستادند از یکسری عوامل بیولوژیک استفاده کردند.

فردای کشور بستگی به عزم و اراده امروز دانش آموزان دارد

فرماندار رفسنجان مطرح کرد:

فردای کشور بستگی به عزم و اراده امروز دانش آموزان دارد

فرماندار رفسنجان گفت: فردای این کشور بستگی به عزم و اراده امروز شما دانش آموزان دارد فردا کشور نیاز به مدیران خوب در حرفه های مختلف دارد شما دانش اموزان درس نمی خوانید که کار خوب بگیرید بلکه درس می خوانیم که خوب کار کنیم.

گزارش بایگانی