به گزارش خبرنگار “خانه خشتی“، جلسه توجیهی مسئولین فنی فروشگاه های سم در رفسنجان با مشارکت نظام مهندسی و مدیریت حفظ نباتات استان و جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد .

بمانی رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان در این جلسه با اشاره به وجود نزدیک به 86 هزار سطح زیر کشت محصول پسته در شهرستان، مشکلات در این زمینه را به نسبت این وسعت، گسترده برشمرد و اظهار داشت: وضعیت تولید در شهرستان نسبت به سال گذشته بهتر بوده است و علیرغم خسارت های وارده به این بخش بیش از 70 هزار تن برداشت محصول داشتیم.

وی تاثیر محصول پسته بر وضعیت اشتغال شهرستان را قابل ملاحظه دانست و گفت: با توجه به تاثیر این محصول بر اشتغال زایی و درآمد کشاورزان در شهرستان ، به همین میزان توجه به ارائه سم با کیفیت نیز اهمیت می یابد.

بمانی سم و کود را دو بخش عمده از مسائل پیرامون برداشت محصول در شهرستان عنوان کرد و افزود: از آنجایی که سم نامناسب می تواند خسارت زیادی را به محصول وارد کند لذا به دنبال این هستیم تا از توصیه های غیر کارشناسانه به کشاورزان خودداری شود.

وی پیک مصرف سم در شهرستان را اسفند و فروردین ماه اعلام کرد و بیان داشت: هر ده کیلو پسته معادل یک بشکه نفت است و دومین محصول صادراتی کشور به حساب می آید و اقتصاد شهرستان نیز به این محصول وابسته است لذا توجه به کیفیت این محصول نیز حائز اهمیت است.

رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری مستمر این جلسات بتوان میزان قابل توجهی از مشکلات این بخش کاسته شود.