به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، اولین جلسه کمیسیون فرهنگ و هنر مجمع مشاوران جوان فرماندار رفسنجان، با حضور مسئولین کمیته های تخصصی در محل فرمانداری برگزار شد.

مشاور فرماندار در امور جوانان با اشاره به تبیین ساختار و اهداف مجمع مشاوران و کمسیون فرهنگ و هنر اظهار داشت: ارتقاء حس مشارکت و روحیه مطالبه گری در بین جوانان، شناخت مشکلات و نیازهای این قشر در ابعاد و حوزه های مختلف و همچنین ارائه مشاوره های تخصصی به دستگاه های اجرایی ذیربط جهت حل این مشکلات از اهداف مهم این مجمع می باشد.

 وی با اعلام خبر شکل گیری مجمع جوانان در آینده نزدیک گفت: این مجمع در قالب 6 کمیسیون راه اندازی و فعالیت های ارکان مجمع در چارچوب اساسنامه و آیین نامه هایی که به تصویب می رسد دنبال خواهد شد.

علی غلامرضاپور با قدردانی از حمایت های صورت گرفته از سوی فرماندار رفسنجان، افزود: رویکردهای سازنده و مثبت مسئولین شهرستان پشتوانه ای ارزشمند برای مجمع می باشد.

وی پویایی و کارآمدی این مجموعه را در گرو حضور و مشارکت فعال جوانان دانست و تصریح کرد: اعضا کمیسیون با پیگیری مطالبات جوانان در حوزه های فرهنگی، تدبیر لازم را جهت جذب حداکثری جامعه جوان فعال در بخش فرهنگ و هنر بکار گیرند.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون فرهنگ و هنر نظرات خود را در خصوص وضعیت فرهنگی شهرستان و نحوه کارکرد مجموعه بیان کردند.