دور دوم مذاکرات ایران و 1+5 ساعت 18 امروز به وقت تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، دور دوم مذاکرات ایران و 1+5 ساعت 18 به وقت تهران برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ دور اول این مذاکرات ساعت 13.30 به وقت استانبول پایان یافت./پ2