به گزارش «خانه خشتی»فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو 405 با درخت کنار خیابان در محور رفسنجان به کرمان راننده این خودرو جان سپرد.
سید محمد رضایی امروز  با اشاره به برخورد یک دستگاه پژو 405 با درختی در کنار خیابان در محور رفسنجان – کرمان اظهار داشت: این حادثه دلخراش بر اثر انحراف به چپ خودرو روز گذشته به وجود آمده است.رضایی خاطرنشان کرد: راننده خودرو در این حادثه در دم فوت کرده است.