خانه خشتی: در ادامه راهبرد پاندولی جریان انحراف،این جریان تلاش دارد تا امتیاز دیگری را به جریان کارگزاران واگذار کند.

خانه خشتی به نقل از پایگاه بصیرت ، در همین زمینه شنیده شده است که یکی از عناصر وابسته به مهدی هاشمی در تلاش است با بهره گیری از رانت یک خانواده خاص بار دیگر مدیریت یکی از شرکت‌های زیرساختی مهم نفتی را تصاحب کند. “م – س” که سال‌ها پیش با سفارش آقازاده لندن نشین به این سمت منصوب شده بود سال ۱۳۸۶ به علت سوءمدیریت از مسئولیت این شرکت عزل شد که در نهایت خبر‌ها حاکی ازآن است عوامل کارگزاران سعی دارند یک بار دیگر وی را به این مسئولیت منصوب کنند.

گفتنی است نامبرده از اعضای کلیدی و لیدرهای مالی یکی از تشکل های سیاسی می باشد که از زمان دولت سازندگی همکاری های نزدیکی با جریان کارگزاران سازندگی داشته است. همچنین باید گفت این اقدام در حالی صورت می پذیرد که چند روز پیش نیز وزیر صنایع دولت کارگزاران نیز به عنوان معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت منصوب شد.