سهمیه و قیمت بنزین در خردادماه، مطابق ماه گذشته به کارت های سوخت واریز می شود.

 به گزارش “خانه خشتی” به نقل از باشگاه خبرنگاران ، 60 لیتر سهمیه بنزین خرداد ماه خودروهای شخصی ساعت 24(سی و یکم اردیبهشت ماه) در کارت های سوخت واریز می شود.

براساس این گزارش دیگر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه ای مشابه سهمیه اردیبهشت ماه دریافت خواهند کرد و بنابراین هیچ گونه تغییر در میزان قیمت و سهمیه سوخت در خردادماه وجود نخواهد داشت.
همچنین در خردادماه 500 لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد 700 تومانی در کارت های سوخت خودروها واریز می شود که در صورت اتمام سهمیه 400 تومانی قابل استفاده خواهد بود.