کاردار بحرین در تهران به وزارت خارجه احضار و نگرانی های جمهوری اسلامی ایران از تحولات جاری در این کشور به وی ابلاغ شد

به گزارش “خانه خشتی” به نقل از فارس، کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه احضار و نگرانی های جمهوری اسلامی ایران از تحولات جاری در این کشور به وی ابلاغ شد.

رئیس اداره دوم خلیج فارس وزارت امور خارجه در این ملاقات با اشاره به اظهارات وزیر خارجه بحرین، این ادعاها را مردود و ابراز امیدواری کرد: دولت بحرین رویکرد مناسبی در قبال تحولات این کشور اتخاذ کند.

وی تأکید کرد که تنها راه برون رفت از مشکلات موجود، پاسخ به مطالبات مشروع مردم بحرین است.