به گزارش “خانه خشتی” به نقل از بوتیا نیوز:سر لشکر حاج قاسم سلیمانی اظهارات منتشر شده مبنی بر مذاکره ایشان با سید حسن نصرالله را تکذیب کرد.
سر لشکر حاج قاسم سلیمانی در گفتگو با بوتیا، اظهارات منتشر شده مبنی بر مذاکره ایشان با سید حسن نصرالله را تکذیب کرد، وی همچنین اظهارات منتسب به خود را دروغ محض خواند.