به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، یک واحد پرورش قارچ دکمه ای در شهرستان رفسنجان راه اندازی شد.

علی اصغر ملک زاده خاطر نشان کرد: این طرح با اخذ 1500 میلیون ریال تسهیلات از محل ستاد توسعه بخش کشاورزی در سطح 350 متر مربع راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه این واحد در مرحله دوم به 800 متر مربع توسعه یافته است، افزود: در نظر داریم در مرحله بعد زیر بنای این محل تولیدی به 1600 متر مربع برسد.

مدیر این واحد تولیدی گفت: در حال حاضر تولید سالیانه این مرکز 90 تن می باشد که در نظر است به 200 تن در سال افزایش یابد.