به گزارش “خانه خشتی”، به نقل از روابط عمومی اورژانس 115 رفسنجان، روزگذشته حوالی ساعت 17:30، جوان 25 ساله ای در محل تلمبه عباس آباد علی آباد اولیاء منطقه نوق به داخل چاهی 20 متری سقوط نمود.
بعد از اعلام مورد به عوامل آتش نشانی و هلال احمر و حضور آنها در محل به دلیل تنگ بودن دهانه چاه تلاش آنها برای خارج نمودن فرد مذکور به جایی نرسید و در نهایت وی بوسیله مردم در حالیکه دچار ایست قلبی شده بود از چاه خارج و پس ازاحیاء قلبی – تنفسی توسط پایگاه مهدی آباد اورژانس 115 به بیمارستان علی ابن ابیطالب منتقل گردید.
مصدوم هم اکنون در بخش ICU بستری می باشد.