به گزارش خانه خشتی به نقل از کرمان هنر،

download1