فردی با هویت نامعلوم در مسیر را ه آهن بم-زاهدان به قصد مین گذاری در ریل راه آهن در حوالی کوتک(رودماهی) در حالی که مین در دستان وی بود منفجرشد.

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از  “بوتیانیوز” به نقل از ارگ نیوز: دستان پنهان خداوند درس عبرتی به ظالمان داد.
در دل کویر شاهد عنایت خداوند به جان چندیدن مسافر بیگناه بودیم.
در تاریخ۱۳۹۱/۱/۲۶ فردی با هویت نامعلوم در مسیر را ه آهن بم-زاهدان به قصد مین گذاری در ریل راه آهن در حوالی کوتک(رودماهی) در حالی که مین در دستان وی بود منفجرشد. ونامبرده به هلاکت مر سد .ودر ضمن هیچ خسارتی به ریل راه آهن نرسیده است.