جشن نوروزدررفسنجان

 جشن نوروز در رفسنجان

به گزارش خبرنگارخانه خشتی وبه نقل ازروابط عمومی اداره ارشاداسلامی رفسنجان به مناسبت آغاز سال جدید وتعطیلات نوروز به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان  اجرای ویژه برنامه ((جشن نوروز)) شامل میان پرده های کمدی،موسیقی و مسابقات فرهنگی از سوم فروردین ماه آغاز شد.

 مکان های اجرای برنامه های فوق به شکلی انتخاب شده است که بیشترین حجم بازدید کننده راشامل می شود. خانه حاج آقا علی قاسم آباد، آمفی تئاتر روباز موزه ریاست جمهوری وبوستان جوان ازجمله مناطقی هستند که درساعات حضور مسافران نوروزی وشهروندان رفسنجانی ویژه برنامه های هنری درآنها به اجرادرمی آید. این برنامه ها تا پایان تعطیلات نوروزی در دوسانس در ساعت 18 و ساعت 20 درمکانهای یاد شده اجرا می شوند.