به گزارش “خانه خشتی”، شهید والا مقام جلیل شریفی راینی:

سلام بر تو پدر و مادر گرامیم، فرزندتان شجاعانه به شهادت رسید و به پیام امام حسین که در کربلا گفت:«هل من ناصر ینصرنی. آیا کسی هست که مرا یاری کند» لبیک گفتم و چه زیباست که انسان این چنین با معبود خود دیدار کند و به سوی او پرواز کند و شما نباید در شهادت من گریه کنید چون گریه شما دشمن را شاد و خوشحال می کند و شماها که در روز عاشورا به سر و سینه خود می زدید و حسین حسین می کردید و سیاه پوش می شدید، پس در عزای من برای علی اکبر و علی اصغرها و برای یاران باوفای حسین گریه و زاری کنید و از یاد خدا غافل نباشید که عذاب خداوند ما فوق عذابهاست و من هم چون وظیفه شرعیم بود، به یاری حسین زمانه شتافتم و یاران او را در جبهه ها یاری کردم .


از بابت من مقدار 1000 تومان به فقرا بدهید و مقدار 20 تومان به پسر حاجی گلندام در ساردوئیه و مقدار 100 تومان به محمدمراد علی شریفی و مقدار 300 تومان به علی مشایخی بابت شیلنگ و قرض خودم و تعداد 43 روزه است که نگرفته ام و می توانید قضای آنها را بگیرید.

خداحافظ همگی شما
چه خوش باشد که با ایمان بمیرم            به زیر سایه قرآن بمیرم
به حق حرمت قرآن ناطق                   خدایا پاک و با ایمان بمیرم

شهادت 63/12/25 عملیات بدر

منبع : وبلاگ و بالنجم هم یهتدون