امام جمعه رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” عرفانهای کاذب(کیهانی) را عرفانهایی باطل عنوان کرد و گفت: این عرفانها عرفان نیستند، چون هیچ علمی را در برنمی گیرد و به دانش کسی نمی افزاید.

وی مسئولین اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و دستگاههای قضایی را در این امر مقصر دانست و افزود: با توجه به شکایت مردم، مسئولین غفلت کرده اند و به این مسئله توجه ای ندارند و قبل از اینکه کار به رسوایی برسد باید جلوی این امر گرفته شود.

حجت الاسلام رمضانی پور خاطر نشان کرد: مردم فریب این مسائل را نخورند و در راه صحیح قدم بردارند.