دبیر شورای نگهبان گفت که این شورا با افراد وابسته به فتنه و انحراف، برخورد قانونی می‌کند.

خبرگزاری فارس: شورای نگهبان با افراد وابسته به فتنه و انحراف برخورد قانونی می‌کند

به گزارش خانه خشتی،به نقل ازفارس،آیت‌الله احمد جنتی  در خصوص نحوه برخورد شورای نگهبان با افراد وابسته به جریان فتنه و انحراف که قصد ورود به عرصه انتخابات دارند، اظهار داشت: ما با این افراد، قانونی برخورد می‌کنیم.