به گزارش خبرنگار ” خانه خشتی”،شهید محمد علی پور در سال 1360 در عملیات فتح المبین در سن 16 سالگی به شهادت رسید
آقای پورمحمدی در سخنانی کوتاه ضمن تقدیر از مقام شامخ شهید علی پور اظهار داشت : شهدا زنده اند وما باید ادامه دهنده راه آنها باشیم تا به سرافرازی برسیم.
گفتنیست شهرستان بهرمان نوق بیش از 40 شهید در راه اسلام داده اند.

رضایی