در افتتاح طرح هادی و آسفالت روستای حمید آباد رفسنجان،فرماندار از مرکز بهداشت این روستا نیز بازدید کرد
خانم دکتر باقری پزشک عمومی این مرکز در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” بیان داشت : روزانه بیش از 70 مریض به اینجا مراجعه و در طول هرماه تقریبا 6 نفرمریض به اورژانس 115 میفرستیم که قابل ذکر است این روستا با جمعیت بالغ بر 8 هزار نفر به اورژانس 115 نیاز دارد.
وی ادامه داد :این مرکز با وجود دو پزشک با کمبود نیرو مواجه است وهمچنین اخیرا تعدادی آزمایشات در آزمایشگاه حذف شده وبیماران باید به مراکز آزمایشگاهی شهرستان مراجعه کنند که برایشان سخت است
رضایی