این فوتبال بی در و پیکر نه تنها بار فنی بالائی نداردبلکه آرام آرام در مباحث اعتقادی و فرهنگی نیزپا به عرصه کم کاری ها گذاشته است.
  به گزارش “خانه خشتی” به نقل از مدال نیوز،  در این فوتبال که هر کس ساز خودش را می زند برخی از افراد امتحان پس داده و معلوم الحال گهگاه هوای اعمالی به ذهنشان می ورزد که  عنان اختیارشان را از کف می دهند و خیلی راحت با هر رسانه ای معاند با نظام اسلامی و خائن به کشور به گفتگو می پردازند و آب را به آسیاب دشمن می ریزند.
در کشوری که اهتزاز  زیر پرچمش  افتخارات و مردمش از اینکه زیر لوای این پرچم زندگی کنند جان خودشان را کف دستشان می گیرند بعید نیست اگر فلان مربی فوتبالی هم سر از صفحه voa در بیاورد.مصاحبه با رسانه هایی که فلسفه وجودیشان نابودی کشور است در این فوتبال بی بندو بار جای تعجب ندارد.بازوهای نظارتی بر فوتبال اعم از نظارت بر رفتار اعمال و گفتار بازیکنان مربیان و غیره ضعیف است  وبه جای اینکه دور گردن این آدم های خود فروخته حلقه شود و نفسشان را بگیرد دائم در تنش های حاشیه ای دیگر است.مربی دسته یکی! که بارها از ابتدای انقلاب اسلامی یک پایش بیرون از مملکت بود آمده تا خودی نشان دهد براحتی با رسانه های بیگانه مصاحبه می کند و هیچ مرجعی به دنبال رسیدگی به آن نیست. اصغر شرفی که در شیراز حضور دارد از طریق تلفن با تلویزیون صدای آمریکا صحبت کرد و در مورد دیدار پرسپولیس و نفت آبادان صحبت کرد.

فوتبال با آن همه حاشیه و جذابیت یک نیروی نظارتی قوی تر  می خواهد تا این افسار گیسختگان را مهار بزند.

از قدیم گفته اند آب که سر بالا برود قورباغه ابوعطا می خواند.