“خانه خشتی”:از ساعت 21 شب گذشته با بارش 8 ساعته برف شهر طلای سبز لباس سفید به تن کرد مردم رفسنجان بیش از 6 سال بود که رنگ این نعمت الهی را ندیده بودند.طی این سالها فقط سوز و سرمای پاییز وزمستان را حس کرده بودند. اما امسال به لطف پروردگار چند نوبت بارش باران در پاییز و اولین برف زمستانی را در شامگاه گذشته شاهد بودند و امیدوارند که زمستان پیش رویشان پر از بارش باران وبرف باشد چرا که این مردمان اکثرا کشاورزند ومحصول پسته آنها طی سالهای اخیر با خشکسالی و سرما زدگی مواجه بوده است. این کشاورزان امیدوارند این بارش الهی زمینهایشان را سیراب کرده ومحصول آینده آنها با فراوانی روبروکند . گفتنی است کل آب استحصالی شهر رفسنجان از 21 حلقه چاه است که 92 درصد این آب به مصرف کشاورزی میرسد که آب سفره های زیر زمینی این منطقه برای کشاورزی پسته خیلی کم است.
رضایی