مهندس حسن دهقان زاده شهردار ناحیه رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” اظهار داشت ، مرمت این خانه از 2 ماه قبل با تزریق اعتبار اولیه 1 میلیارد ریال از سوی شهرداری شهرستان آغاز و 3 ماه آینده این عملیات با اعتبار ثانویه 5/2 میلیارد ریال از سوی شهرداری به اتمام خواهد رسید.

وی گفت سقف های ریخته شده – نصب کشهای پشت بامی ضد زلزله و باز سازی حریم نا از قسمت های در دست مرمت است.

دهقانزاده با اشاره به داینکه این خانه می تواند به صفت گردشگری در رفسنجان کمک کند افزرود : بعد از اتمام مراحل اجرایی ، این خانه در آثار میراث فرهنگی و صنعت گردشگری ثبت خواهد شد .

شهرداری ناحیه تاریخی قدمت این خانه را 900 سال اعلام کرد و افزود این خانه با هزار و 200 متر مربع زیر بنا در خیابان شهید بهشتی جنب رستوران توکل واقع شده است .