متهم: 200 میلیون تومان رشوه به مقام مسئول در استانداری دادم

خبرگزاری خانه خشتی: متهم پرونده اختلاس بیمه گفت که به یکی از مقامات استانداری تهران 200 میلیون تومان پول رشوه داده است.

 به گزارش خبرنگار خانه خشتی به نقل از فارس، متهم ی.د در ادامه دفاعیاتش به پرداخت 200 میلیون تومان به صورت نقدی به م.ت یکی از مقامات استانداری تهران اشاره کرد.

وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این‌که این پول را از چه کسی گرفته بودی گفت: این پول را از آقای ب مدیر کل دفتر فنی استانداری نقدا گرفتم و به م.ت بدون دریافت رسیدی واگذار کردم.