مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از برگزاری نشست بعدی ایران و آژانس در هشتم ژوئن (19خرداد ماه) در وین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نطق آغازینش در برابر 35 عضو شورای حکام گفت: تمایل دارم به اطلاع شورا برسانم که نشستی میان ایران و آژانس برای تاریخ هشتم ژوئن (19خرداد) در وین برنامه ریزی شده است.
وی در عین حال از ایران خواست «دسترسی فوری» به سایت پارچین را برای آژانس فراهم کند.
دومین نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2012 روز دوشنبه در وین آغاز به کار کرد که بررسی گزارش فصلی یوکیا آمانو درباره ایران در دستور کار قرار دارد.