به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” : کلیه و کبد دختر جوان رفسنجانی که مدتی قبل بر اثر مرگ مغزی در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) بستری شد، در انتظار عمل جراحی و اهدا به بیماران نیازمندان است.

زهره خدایاری که تنها 40 روز از مراسم عروسی وی می گذرد، هفته دوم اردیبهشت سال جاری بر اثر تصادف، از ناحیه سر دچار آسیب شد و پس از انجام عمل احیای مغزی بر روی وی در I.C.U ، وارد بخش جراحی مغز و اعصاب شد و قرار است امشب عمل جراحی توسط پزشک مربوطه بر روی او انجام شود تا اعضای بدن وی از جمله کبد و کلیه اش به بیماران نیازمند در استان کرمان یا فارس اهدا شود.

خانواده وی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: برای رضای خدا و خشنودی روح فرزندمان که در زمان حیاتش مشتاق به این کار بود، به این عمل خداپسندانه رضایت دادیم تا مرگ دخترمان زندگی جوانان دیگر را برای خانواده شان به ارمغان بیاورد.