به گزارش “خانه خشتی”، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بازدید از زندان رفسنجان با اشاره به اینکه در بعضی قسمت ها  تاکنون قریب به 80 درصد از این اردوگاه آماده شده است افزود: امیدواریم با اختصاص بودجه فاز اول این اردوگاه تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

جهانگیر در ادامه افزود: در حال حاضر ظرفیت زندان ها بیش از ظرفیت اسمی آن هاست و امکان انجام هر چه بهتر فعالیتهای اصلاحی و تربیتی نیست و با کمک دولت و تلاش مسئولین با راه اندازی اردوگاه کبوتر خان بسیاری از مشکلات اداره زندان استان حل خواهد شد .

رئیس سازمان زندان های کشور در ادامه برگزاری برنامه های احکام ، قرائت قران و آموزش مهارت های اساسی زندگی در زندان ها را از جمله برنامه های فرهنگی زندان ها برشمرد و افزود : برای خانواد های زندانیان هم مراقبت های پس از خروج داریم و درصدد هستیم تا انجمن حمایت از خانواده های زندانیان را توسعه دهیم و تسهیلاتی هم برای انان فراهم کنیم تا پس از خروج کمک کاری برای خانواده باشند .