شرکت گوگل در اقدامی سوال برانگیز نام “خلیج فارس” را از نقشه خود با عنوان (google map) حذف کرد.

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از  باشگاه خبرنگاران؛ شرکت گوگل در اقدامی سوال برانگیز نام “خلیج فارس” را از نقشه خود با عنوان (google map) حذف کرده است.

 گفتنی است؛ شرکت گوگل هیچ توضیحی در خصوص این اقدام خود نداده است