بمناسبت دهه فجر تمامی بازنشستگان صنایع مس ایران میتوانند وام 10 میلیون تومانی دریافت واز مزایای آن بهره مند شوند دکتر کیارش مهرانی معاون مالی اقتصادی صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران در گفتگو با خبر نگار “خانه خشتی” گفت : تعداد 3 هزار و420 نفر نیروی انسانی در این صنعت باز نشسته شدند که بمناسبت دهه فجر از 22 بهمن ماه ثبتنام آغاز شده وتاکنون به 800 نفر واگذار شده است وی افزود : بقیه ی باز نشستگان نیز تا قبل از تابستان سال آینده میتوانند این وام را دریافت نمایند .
دکتر مهرانی گفت : این وام 10 میلیون تومان است وبا باز پرداخت سود 4 درصد بمدت 48 ماه ( 4 سال ) در اختیار آنها قرار میگیرد.
رضایی