خانه خشتی:اختتامیه مسابقات جام رمضان و شهدای دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان برگزار شد.

خانه خشتی:مسابقات جام رمضان و شهدای دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان در چهار رشته فوتسال، والیبال، آمادگی جسمانی و ایروبیک بین بانوان و آقایان برگزار شد.

این مسابقات حدود 25 تیم و بیش از 300 نفر شرکت کننده داشت که در رشته والیبال آقایان تیم دفتر مرکزی اول بیمارستان علی‌بن ابیطالب دوم و دانشکده پرستاری سوم شدند.

در رشته فوتسال نیز بیمارستان علی‌بن ابیطالب الف اول، بهداشت الف دوم و بیمارستان علی‌بن ابیطالب ب سوم شدند.

در رشته والیبال بانوان نظام پرستاری اول، دفتر مرکزی الف دوم و دفتر مرکزی ب سوم شدند.

این مسابقات در سالن ورزشی دانشگاه علوم‌پزشکی برگزار شد.