به گزارش “خانه خشتی” 70 نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از 7 لغایت 16 ماه مبارک رمضان در این طرح شرکت می کنند. حجت  السلام محمد شمس الدینی دیانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هدف از اجرای این طرح برای اولین بار را بهره برداری معنوی  اساتید دانشگاه از برنامه های متنوع فرهنگی وقرانی در ماه مبارک رمضان وهمچنین اموزش به اساتید در دو محور تعلیم و تربیت اسلامی و اخلاق حرفه ای عنوان کرد وی افزود این طرح به همت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پزشکی ودر سالن کنفرانس حوزه معاونت بهداشتی برگزار خواهد شد حجت الاسلام دیانی گفت این طرح با برنامه ها واموزشها توسط 2 استاد اجرا خواهد شد