“خانه خشتی”،

چرا باید رانت های مرکز استان از صنایع ملی مس ایران باشد؟/ بهره مندی رفسنجانی ها از مس کمتر از سایرین است و ما به همین مسئله معترضیم/ اخذ وام عملاً شرکت را دچار بحران مالی می کند

آذین در گفت و گو با خانه خشتی عنوان کرد

چرا باید رانت های مرکز استان از صنایع ملی مس ایران باشد؟/ بهره مندی رفسنجانی ها از مس کمتر از سایرین است و ما به همین مسئله معترضیم/ اخذ وام عملاً شرکت را دچار بحران مالی می کند

آذین گفت: شاید هیچ عقل سلیمی نپذیرد برای پرداخت هزینه های جاری به وام متوسل شوید و محصول را نگه دارید تا قیمت افزایش یابد.

چرا باید رانت های مرکز استان از صنایع ملی مس ایران باشد؟/ بهره مندی رفسنجانی ها از مس کمتر از سایرین است و ما به همین مسئله معترضیم/ اخذ وام عملاً شرکت را دچار بحران مالی می کند

آذین در گفت و گو با خانه خشتی عنوان کرد

چرا باید رانت های مرکز استان از صنایع ملی مس ایران باشد؟/ بهره مندی رفسنجانی ها از مس کمتر از سایرین است و ما به همین مسئله معترضیم/ اخذ وام عملاً شرکت را دچار بحران مالی می کند

آذین گفت: شاید هیچ عقل سلیمی نپذیرد برای پرداخت هزینه های جاری به وام متوسل شوید و محصول را نگه دارید تا قیمت افزایش یابد.

اسامی داوطلبین عضویت در شوراهای شهر وروستا در رفسنجان ۱۵ خرداد اعلام خواهد شد.

اسامی داوطلبین عضویت در شوراهای شهر وروستا در رفسنجان ۱۵ خرداد اعلام خواهد شد.

نام نویسی ۱۲۱۳نفر جهت داوطلبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان رفسنجان به پایان رسید به گزارش خبرنگار  “خانه خشتی”، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان  تعداد افرادی را که جهت داوطلبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا نام نویسی کرده اند را ۱۲۱۳ نفر اعلام کرد  وگفت : از این تعداد ۱۱۵۴ […]