در کشور های زیادی ساخت و استفاده از پنل های خورشیدی جهت تولید انرژی برق مورد نیاز مرسوم شده است. اما پنل های خورشیدی فعلی موجود در بازار به گونه ای هستند که مقدار زیادی از انرژی نور خورشید را در زمان تابانیده شدن، قبل از اینکه جذب و در سلول ذخیره شوند به محیط اطراف منعکس می کنند.

یک کمپانی در کالیفرنیا به نام Solar 3D مطالعات خود را بر روی پنل های خورشیدی سه بعدی جهت نصب بر روی پشت بام منازل متمرکز کرده است. در ساختار این پنل های سه بعدی از ساختار photovoltaic استفاده شده است.

این ساختار کمک می کند تا حداکثر انرژی نور خورشید را به دام انداخته و آنها را به قرص های سیلیکونی منتقل کنند. به دنبال این فرایند فوتون های نوری از پراکنده شدن به محیط اطراف باز مانده و راندمان کاری به 25.47 درصد می رسد. این در حالی است که راندمان پنل های فعلی موجود در بازار رقمی بین 15 تا 19 درصد است.

از آنجا که در بحث سوخت و انرژی اکثر استاندارد ها به دنبال صرف هزینه کمتر و بهره وری بیشتر هستند، به نظر می رسد که این پنل های سه بعدی بهینه ترین روش ممکن محسوب شوند.

اگر شما هم به دنبال انرژی پاک و بدون قبض هستید، تنها کافی است که سطح وسیعی از مساحت پشت بام منزل را به نصب این پنل ها اختصاص دهید. بعد از آن می توان از داشتن یک نیروگاه خورشیدی شخصی با راندمان کاری بالا و کمترین درصد اتلاف انرژی لذت برد.

به نقل از نارنجی