اجتماع سراسری عزاداران حسینی رفسنجان در عصر پنج شنبه در خیابان فردوس برگزار گردید. در این مراسم پرشور مردم رفسنجان ارادت خود را به سالار شهیدان بار دیگر به اثبات رساندند.