لیست اسامی نامزدهای شورای اسلامی شهر رفسنجان منتشر شد

  • شناسه خبر: 123117
لیست اسامی نامزدهای شورای اسلامی شهر رفسنجان منتشر شد

ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان، اسامی ۸۴ نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر رفسنجان را منتشر کرد.

خانه » اجتماعی » لیست اسامی نامزدهای شورای اسلامی شهر رفسنجان منتشر شد

به گزارش خانه خشتی بنا بر اعلام ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان، اسامی ۸۴ نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر رفسنجان به شرح زیر می باشد:

– ۱ آقای مهدی ابراهیمی سیریزی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای حسین احمدبیگی نسب داوران فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶
– ۳ آقای مسعود احمدی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۲۷
– ۴ آقای اکبر احمدی دهنو فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸
– ۵ آقای محمد آخوندی حومدینی فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۲۹
– ۶ آقای محمدعلی ارجمندلاری فرزند رضا کد نامزد ۱۴۱
– ۷ آقای علی اصغر اسماعیلی رنجبر مشهور به اصغر اسماعیلى فرزند حسین کد نامزد ۱۴۲
– ۸ آقای حسن افسری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۵
– ۹ خانم گلناز امجدی فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۴۷
– ۱۰ آقای علی امجدی فر فرزند غلام کد نامزد ۱۴۸
– ۱۱ خانم بتول بازماندگان شمیلی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۲
– ۱۲ آقای کیوان باقری فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴
– ۱۳ آقای مسعود باقری فرزند محمود کد نامزد ۱۵۶
– ۱۴ آقای هادی بحرانی مشهور به بحرینى فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۷
– ۱۵ آقای علی بهشتی پور فرزند ایرج کد نامزد ۱۵۸
– ۱۶ خانم مریم بهنام مقدم فرزند حسین کد نامزد ۱۵۹
– ۱۷ آقای حسین پاکزاد فرزند محمد کد نامزد ۱۶۱
– ۱۸ آقای علی اکبر پورغلامعلی مشهور به – فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲
– ۱۹ خانم مطهره پورمحمدی کمال آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۴
– ۲۰ آقای حمید توکلی مقدم فرزند محمد کد نامزد ۱۶۸
– ۲۱ آقای حمید جعفری شاهرخ آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۱
– ۲۲ آقای محمدحسین جلالی خلیل آبادی فرزند علی کد نامزد ۱۷۴
– ۲۳ آقای محمود حسن رضائی فرزند مهدی کد نامزد ۱۸۱
– ۲۴ آقای غلامحسین حسن شاهی راویز مشهور به دکتر حسن شاهى فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۲
– ۲۵ آقای حمزه حسنی فرزند حسین جان کد نامزد ۱۸۴
– ۲۶ آقای ماشاالله حسنی کبوترخانی فرزند مهدی کد نامزد ۱۸۵
– ۲۷ آقای محسن حسنی کبوترخانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۶
– ۲۸ آقای علی حسین زاده قاسم آباد فرزند عباس کد نامزد ۱۸۷
– ۲۹ آقای سیداحمد حسینی فرزند سید جعفر کد نامزد ۱۸۹
– ۳۰ آقای سیدامیررضا حسینی پوررفسنجانی فرزند سید مهدی کد نامزد ۱۹۱
– ۳۱ آقای سیدحسین حسینی رهبر فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۹۲
– ۳۲ آقای محمد حسینی نسب فرزند حسین کد نامزد ۱۹۵
– ۳۳ آقای عباس حکیمی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۶
– ۳۴ آقای عباس حلیمی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۷
– ۳۵ آقای علیرضا حیدررضائی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۸
– ۳۶ آقای احمد خراسانی سرچشمه اسمعیل آباد فرزند امان الله کد نامزد ۲۱۲
– ۳۷ خانم عزت خلعتبری فرزند محمد کد نامزد ۲۱۴
– ۳۸ آقای محمدرضا خلعتبری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۱۵
– ۳۹ آقای وحید ده شیری پاریزی فرزند اصغر کد نامزد ۲۱۶
– ۴۰ آقای ابوذر دهقان رحیمی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۷
– ۴۱ آقای حسن دهقان زاده نجم آباد فرزند على کد نامزد ۲۱۸
– ۴۲ خانم شیرین دهقانی اناری فرزند محمد کد نامزد ۲۱۹
– ۴۳ آقای محمدرضا رحمانی فرزند قاسم کد نامزد ۲۴۱
– ۴۴ آقای مهدی رحیمی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۴۲
– ۴۵ آقای سیدحسین رحیمی اسماعیل آباد مشهور به سید رحیمی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۴۵
– ۴۶ آقای سیدمحمد رحیمی اسماعیل آباد فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۴۶
– ۴۷ آقای حسن رضائی حسین آبادی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۷
– ۴۸ آقای حسین رضائی حومدین فرزند على کد نامزد ۲۴۸
– ۴۹ آقای محمدرضا رفیعی دولت آباد مشهور به رضا فرزند اصغر کد نامزد ۲۴۹
– ۵۰ آقای علی زارع عسکری فرزند قلندر کد نامزد ۲۵۱
– ۵۱ آقای علی زینلی داورانی مشهور به على زینلى فرزند احمد کد نامزد ۲۵۶
– ۵۲ آقای سیدمحسن سجادی راویز فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۵۸
– ۵۳ خانم مژده سرچشمه پور فرزند علی کد نامزد ۲۵۹
– ۵۴ آقای محمد سلمهء فرزند على اصغر کد نامزد ۲۶۱
– ۵۵ آقای حسین شامیرزاخانی فرزند جان اله کد نامزد ۲۶۴
– ۵۶ آقای علی شاه محمدی پور فرزند عباس کد نامزد ۲۶۵
– ۵۷ آقای یاسر شریفی فرزند احمد کد نامزد ۲۶۷
– ۵۸ آقای علی شمسی پورظهیرآبادی فرزند حسن کد نامزد ۲۶۸
– ۵۹ آقای مهدی شیربیگی پورهمت آباد فرزند رضا کد نامزد ۲۶۹
– ۶۰ آقای سیدمهدی طباطبائی فر فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۷۲
– ۶۱ آقای مهدی عرب فرزند عباس کد نامزد ۲۷۴
– ۶۲ آقای حمید عسکری حصن فرزند سلیمان کد نامزد ۲۷۶
– ۶۳ آقای حسن عظیمی فرزند عباس کد نامزد ۲۷۸
– ۶۴ آقای سیدعلی علوی مشهور به امید فرزند سید محمد کد نامزد ۲۸۱
– ۶۵ آقای کاظم غلامحسین نوقی فرزند محمود کد نامزد ۲۸۲
– ۶۶ آقای محمد فتحیان فرزند بمانعلی کد نامزد ۲۸۴
– ۶۷ آقای حسین فداکارداورانی مشهور به حاج حسین فداکار فرزند علی جان کد نامزد ۲۸۵
– ۶۸ خانم نصرت فیروزآبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۸۶
– ۶۹ آقای مجید قاسمی زاده فرزند على اکبر کد نامزد ۲۸۷
– ۷۰ آقای حسین کاظمی بهمن آباد فرزند احمد کد نامزد ۲۸۹
– ۷۱ آقای حسن کرمانیان اسمعیل آباد فرزند على کد نامزد ۲۹۱
– ۷۲ آقای عباس گلڃین مشهور به – فرزند سیف اله کد نامزد ۲۹۴
– ۷۳ خانم مهدیه محمدتقیان دره دری فرزند على کد نامزد ۲۹۵
– ۷۴ خانم ساره محمودی میمند فرزند مجید کد نامزد ۲۹۶
– ۷۵ آقای محمدحسین محمودی میمند فرزند مهدی کد نامزد ۲۹۷
– ۷۶ آقای محمدمهدی مرتضائی نژادپوررفسنجانی فرزند محمدجواد کد نامزد ۴۱۲
– ۷۷ خانم فاطمه مقدم فرزند اسفندیار کد نامزد ۴۱۴
– ۷۸ آقای حسین ملکی باب هویزی فرزند مهدی کد نامزد ۴۱۵
– ۷۹ خانم الهام میرزائی نسب علم آبادی فرزند امر الله کد نامزد ۴۱۷
– ۸۰ آقای علی میری فرزند قربانعلى کد نامزد ۴۱۸
– ۸۱ آقای سیدحسین نبوی فرزند سیدعابدین کد نامزد ۴۱۹
– ۸۲ خانم وحیده نوری اکبرآبادی فرزند محمد کد نامزد ۴۲۱
– ۸۳ آقای علی هاشمیان مشهور به شیخ علی – علی هاشمی – حاج علی هاشمی فرزند محمد کد نامزد ۴۲۴
– ۸۴ آقای مجتبی هاشمی اودرجی فرزند حسین کد نامزد ۴۲۵

انتهای پیام/

برچسب ها:
اسامی نامزدهای شورای اسلامی شهر رفسنجان
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

  • شهروند

    باسلام درخواستی که از منتخبین آینده اعضا محترم شورای اسلامی شهر رفسنجان که داریم اینکه عادلانه به مناطق محروم شهر رسیدگی نمایند از جمله منطقه کمال آباد که تاکنون هیچ پیش رفتی نداشته حتی کوچه هایی مثل کوچه 22 جنب مسجدخیراندیش فاقد آسفالت بوده وتماما خاکی میباشد.
اخبار ویژه
اخبار رفسنجان