“کودکان ابری”

«کودکان ابری» جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره رومانی را دریافت کرد

در رقابت با آثاری از هفت کشور دنیا؛

«کودکان ابری» جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره رومانی را دریافت کرد

فیلم کوتاه «کودکان ابری» ساخته رضا فهیمی از تولیدات انجمن سینمای جوانان رفسنجان در رقابت با هفت کشور دنیا، جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی از نهمین جشنواره فیلم «کینو فست» رومانی را دریافت کرد.