اتاق بازرگانی

بازدید هیات های خارجی از مراحل تولید پسته باعث جلب اطمینان خریداران و توسعه بازار می شود

مدیر اجرایی دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در رفسنجان:

بازدید هیات های خارجی از مراحل تولید پسته باعث جلب اطمینان خریداران و توسعه بازار می شود

مدیر اجرایی دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در رفسنجان ضمن تاکید بر تلاش کشاورزان برای تولید محصولات سالم در این شهرستان، خواستار اطلاع رسانی دقیق مهمانان از مشاهداتشان شد .

بازدید هیات های خارجی از مراحل تولید پسته باعث جلب اطمینان خریداران و توسعه بازار می شود

مدیر اجرایی دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در رفسنجان:

بازدید هیات های خارجی از مراحل تولید پسته باعث جلب اطمینان خریداران و توسعه بازار می شود

مدیر اجرایی دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در رفسنجان ضمن تاکید بر تلاش کشاورزان برای تولید محصولات سالم در این شهرستان، خواستار اطلاع رسانی دقیق مهمانان از مشاهداتشان شد .

میزان تعرفه فعلی پسته برای صادرات به روسیه ۱۴ درصد است

در نخستین نشست هیات مشورتی دفتر اتاق بازرگانی رفسنجان عنوان شد؛

میزان تعرفه فعلی پسته برای صادرات به روسیه ۱۴ درصد است

در نخستین نشست هیات مشورتی دفتر اتاق بازرگانی رفسنجان در دوره هشتم، عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران میزان تعرفه فعلی پسته برای صادرات به روسیه را ۱۴ درصد اعلام کرد.