فدراسیون جهانی تکواندو از داور بین المللی کشورمان دعوت کرد تا برای قضاوت در بازیهای المپیک تابستانی به لندن سفر کند.
به گزارش «خانه خشتی» به نقل ازمهر، شهرام اربابی داور بین المللی تکواندو کشورمان که برای قضاوت در بازیهای المپیک 2012 لندن آزمون های مختلفی را گذارنده و مسابقات متعددی را قضاوت کرده بود سرانجام برای قضاوت در لندن انتخاب شد.

اربابی که بهمن ماه سال گذشته به همراه حافظ مهدوی در کمپ داوران المپیکی در چین شرکت کرده بود، پس از انتخاب اولیه در رقابتهای انتخابی مرحله جهانی در باکو، رقابتهای گزینشی اقیانوسیه، پان امریکن و اروپا نیز قضاوت کرد.

فدراسیون جهانی تکواندو که هنوز نام 29 نفر داور نهایی را روی خروجی سایت خود قرار نداده با ارسال نمابری به تهران از انتخاب قطعی این داوربین المللی کشورمان خبر داد.

شهرام اربابی تنها داوربین المللی تکواندو ایران که در دو المپیک پیاپی قضاوت می کند. وی در المپیک 2008 پکن نیز قضاوت کرده است. المپیک سال 2012 مردادماه سال 91 در لندن برگزار خواهد شد.