خانه » چرا باید رانت های مرکز استان از صنایع ملی مس ایران باشد؟/ بهره مندی رفسنجانی ها از مس از سایرین کمتر است و ما نیز به همین مسئله معترضیم/ اخذ وام عملاً شرکت را دچار بحران مالی می کند/پسته سیاسی نیست/مد

چرا باید رانت های مرکز استان از صنایع ملی مس ایران باشد؟/ بهره مندی رفسنجانی ها از مس از سایرین کمتر است و ما نیز به همین مسئله معترضیم/ اخذ وام عملاً شرکت را دچار بحران مالی می کند/پسته سیاسی نیست/مد

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان