خانه » مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن در رفسنجان ساعت 9 صبح فردا از میدان علی بن ابیطالب (ع) آغاز می شود و شرکت کنندگان مسیر بلوار طالقانی تا میدان شهدا را خواهند پیمود.

مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن در رفسنجان ساعت 9 صبح فردا از میدان علی بن ابیطالب (ع) آغاز می شود و شرکت کنندگان مسیر بلوار طالقانی تا میدان شهدا را خواهند پیمود.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان