خانه » رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) رفسنجان در گفت و گو با خبرنگار "خانه خشتی"، از راه اندازی بیش از 200 پایگاه امداد در روزهای سیزدهم تا پانزدهم اسفند ماه خبر داد

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) رفسنجان در گفت و گو با خبرنگار “خانه خشتی”، از راه اندازی بیش از 200 پایگاه امداد در روزهای سیزدهم تا پانزدهم اسفند ماه خبر داد

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان