خانه » دغدغه جدی دارم چون طرف مقابل متقلب است/ تحریم‌ها باید همان روز توافق بطور کامل لغو شوند/بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد

دغدغه جدی دارم چون طرف مقابل متقلب است/ تحریم‌ها باید همان روز توافق بطور کامل لغو شوند/بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان