خانه » انصار حزب ا... رفسنجان با صدور بیانه ای حضور فائزه هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان را محکوم کرد.

انصار حزب ا… رفسنجان با صدور بیانه ای حضور فائزه هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان را محکوم کرد.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان