خانه » استاندار کرمان با بیان بهترین و بدترین اتفاق سال 93، خواستار افزایش اختیارات استانداران و دستگاه های اجرایی در سال آینده شد.

استاندار کرمان با بیان بهترین و بدترین اتفاق سال 93، خواستار افزایش اختیارات استانداران و دستگاه های اجرایی در سال آینده شد.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان