جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان برگزار شد/ تصاویر

  • شناسه خبر: 96487
جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان برگزار شد/ تصاویر

جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور گروه هنری مستر لاین(آقای خط) در شهربازی رفسنجان برگزار شد.

خانه » آخرین اخبار » جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان برگزار شد/ تصاویر

به گزارش “خانه خشتی” جشن بزرگ نیمه شعبان شب گذشته که به همت شهرداری  رفسنجان در محل شهربازی با حضور خیل عظیمی از مردم ولایی و شهید پرور رفسنجان در حالی برگزار شد که با هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) و برنامه های متنوع همراه بود.

در ضمن برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان همزمان با شروع به کار شهر بازی در سال جدید همراه بود

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

رضا مریمی خواننده رفسنجانی در جشن بزرگ نیمه شعبان رفسنجان

رضا مریمی خواننده رفسنجانی در جشن بزرگ نیمه شعبان رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

حضور جوانان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

حضور جوانان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

mester line -rafsanjan-jashen shaban sahrbazi rafsanjan (14)

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

 جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

 جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

 جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

 جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

 جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

 جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

 جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

مسابقه بین شرکت کنندگان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان و اهدا جایزه

 جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

عکس سلفی مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) با شرکت کنندگان جشن بزرگ نیمه شعبان رفسنجان

عکس سلفی مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس) با شرکت کنندگان جشن بزرگ نیمه شعبان رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

هنر نمایی مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) در جشن بزرگ نیمه شعبان در رفسنجان

عکس یادگاری شرکت کنندگان با مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس)

عکس یادگاری شرکت کنندگان با مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس)

عکس یادگاری شرکت کنندگان با مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس)

عکس یادگاری شرکت کنندگان با مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس)

عکس یادگاری شرکت کنندگان با مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس)

عکس یادگاری شرکت کنندگان با مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس)

محمد حسین محمود شاهی خواننده کرمانی در جشن بزرگ نیمه شعبان رفسنجان

محمد حسین محمود شاهی خواننده کرمانی در جشن بزرگ نیمه شعبان رفسنجان

محمد حسین محمود شاهی خواننده کرمانی در جشن بزرگ نیمه شعبان رفسنجان

محمد حسین محمود شاهی خواننده کرمانی در جشن بزرگ نیمه شعبان رفسنجان

حضور جوانان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

حضور جوانان در جشن بزرگ نیمه شعبان در شهربازی رفسنجان

 مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس)

مهدی حشمتی (اقای خط – مستر لاین) و منصور محمد حسنی(مهندس)

 

برچسب ها:
جشن بزرگ نیمه شعبان خواننده رضا مریمی شهربازی رفسنجان شهرداری رفسنجان محمد حسین محمود شاهی منصور محمد حسنی(مهندس) مهدی حشمتی (اقای خط - مستر لاین) نیمه شعبان
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

  • فائزه

    سلام جشن نیمه شعبان بر شما مبارک از شما خیلی دلخورم چرا مراسم جشنهای امامزادگان را منتشر نمیکند از کی پارکها و ۱۱۵ از امامزاده ها برتر شدند. یادتان باشد وقتی شما گیر می افتید به امامزاده متوسل میشوید یا پارک ای کاش اول ادب را یاد میگرفتید بعد سایت را بالا می آوردید.
اخبار ویژه
اخبار رفسنجان