سپاه ولایی ترین دستاورد جمهوری اسلامی

  • شناسه خبر: 4308
سپاه ولایی ترین دستاورد جمهوری اسلامی

اگر دشمنان ذره ای بدست آوردهای انقلاب نظر داشته باشند سپاه مانند صاعقه بر سر آنان فرود خواهد آمد. به گزارش «خانه خشتی»به نقل از بوتیا نیوز :به مناسبت دوم اردیبهشت سالروز تاسیس سپاه ثارالله به فرمان امام خمینی (ره) بوتیانیوز مصاحبه کوتاهی با منصور الهی مسئول فرهنگی سپاه ثارالله انجام شد. بوتیانیوز: با توجه […]

خانه » اجتماعی » سپاه ولایی ترین دستاورد جمهوری اسلامی

اگر دشمنان ذره ای بدست آوردهای انقلاب نظر داشته باشند سپاه مانند صاعقه بر سر آنان فرود خواهد آمد.

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از بوتیا نیوز :به مناسبت دوم اردیبهشت سالروز تاسیس سپاه ثارالله به فرمان امام خمینی (ره) بوتیانیوز مصاحبه کوتاهی با منصور الهی مسئول فرهنگی سپاه ثارالله انجام شد.

بوتیانیوز: با توجه به ۲اردیبهشت سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اهداف کلی از تشکیل این نها انقلابی را توضیح دهید.

ابتدا لازم است که این سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) را به کلیه پاسداران سبز پ.ش حریم ولایت و همچنین ملت بزرگوار و شریف و خانواده معظم شهدا و در راس همه مقام معظم رهبری تبریک عرض نمایم. تشکیل سپاه در حقیقت با نگاه بلند و عمیق حضرت امام نسبت به آینده انقلاب و حفاظت آن داشتند، ایجاد شد.

نظر حضرت امام در تشکیل سپاه پاسداران به جهت دفاع از دست آوردهای انقلاب بود. البته نگاه عمیق حضرت امام خاصه کشور نبود، ایشان سپاه را درجهت دفاع از ارزشها اسلامی و دفاع از نهضت های اسلامی در سراسر جهان می خواستند.

جوان هایی که در این سازمان عضویت پیدا کردند، همان هایی بودند که نقش اساسی را در ساماندهی راهپیمایی ها، مبارزه با رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. نیروهای جوانی که به فرمان حضرت امام، سپاه را تشکیل دادند، نیروهای جوانی بودند که با عشق و علاقه و روحیه انقلابی وارد این مکان مقدس شدند.

امام و بزرگان انقلاب هم در حقیقت به عنوان مشاوران امام به این نتیجه رسیدند که از این جوانان متعهد و انقلاب و عاشق نظام استفاده کنند و بستر یک سازمان ارزشی و انقلابی را در جامعه فراهم اورند.

بوتیانیوز: سپاه ثارالله کرمان در په تاریخی تاسیس شد و فرماندهان ابتدایی آن چه کسانی بودند؟

سپاه به محض فرمان حضرت امام (ره) تحت همان نیروهای کمیته های انقلاب شکیل شد. که شبانه روز از مراکز مهم و حتی بدون سلاح نگهبانی می دادند. به نبعه آن استان کرمان هم یکی از اولین استان هایی بود که در تشکیل سپاه پاسداران پیش قدم شد.

افراد شاخصی که نقش اساسی در تشکیل سپاه پاسداران داشتند شهدای بزرگوار همچون شهید گرامی بودند.

البته در ابتدا که این نهاد تشکیل شد، ساختار و شازمان رزمی و نظامی نداشت. لشر ۴۱ثارالله در دوران دفاع مقدس ایجاد شد. در ابتدا به عنوان تیپ مستقل در منطقه جنوب و شرق کشور به فرماندهی سردار سلیمانی برای سازماندهی نیرو های اعزامی از کرمان به جبهه های حق علیه باطل ایجاد شد و در حقیقت با همه توان در دفاع از انقلاب اسلامی در میدان حضور داشتند.

بوتیانیوز: رسانه های صهیونیستی یک مطلیبرا منتشرکردندکه لیست راه هایحمله به ایران حتسنقشه تصویری آنراآماده کرده بودند که از چه طریق به ایران حمله میکنند در صورتی که مذاکرات ۵+۱ در بغداد به نتیجه نرسد . شما آمادگی سپاهکرمانرا در صورت حمله اسرائیلبهایران چگونه می بینید ؟

البته سپاه فرماندهی دارد و فرمانده سپاه مقام معظم رهبری است . که درحقیقتت تابع فرامین دستورات بزرگوارهستند اما همیشه چه در دوران دفاع مقدس بعد ازدفاع مقدس و امروز سپاه با توانمندی بیشتر با هوشیاری و بصیرت و آگاهیبیشتر باآموزش های دقیق تر و منظم تر و تجهیزات بروز این آمادگی را در سراسرکشور در مناطق مرزی درمناطق مرکزی کشوراین آمادگیرا دارد که از انقلاب اسلامیبا تمام توان تاپایان جان دفاع کند . آن تهدیدی که به نظام مقدسجمهوریاسلامی ایران صورت بگیرد سپاه پاسداران به عنوان تکلیف اصلی و اون که دفاع از انقلاب اسلامی و دستاورد های اون هست به شدت و

 بوتیانیوز: کارهایی که در زمینه جنگ نرم امور فرهنگی که خود شما مسئول فرهنگی سپاه کرمان هستید انجام دادید توی این سال اخیر چی هست و برنامه ها تان برایسال آینده

همان گونه که مطلع هستید ودر رسانه ها بارها گفته میشود و در دیدگاه های مقام معظم رهبری مطرح است ما بعد ازجنگ حتی میگوییم دربخشی ازدوران پایان جنگ دشمن تصمیم گرفت درحقیقت با روش دیگری با انقلاب اسلامی و نسل های بعد مبارزه کندتا به ضم خودش اسلامی را از پای دربیاره .

 بوتیانیوز: با توجه به اینکه اسم یاد کردین از سردارسلیمانی ،استعدادهایی که ما قبلا در سپاه داشتیم مثلشهید مغفوری سردارسلیمانی وحاج یونس و زنگی ابادی که سالگردشاندیروزبودآیا سپاه همانرویهرا پیش میرود آیا استعداد سازی میکند یاما بایدآن استعداد هارا به تاریخ بسپاریم ؟

البته آن روند و نگرش که سپاه ازابتداداشته. هنوزهم داره به ان میپردازدتوجه به ارزشهایاسلامی ، ارزشهای الهی، اعتقادات مذهبی ، ولایت مداری از ویژگی های سپاه است . این ها تغییرنکرده است یعنی باهمان نگرش باهمان منش باهمان باورسپاه دارهبهماموریت خودش سرزندهترازگذشتهادامه می دهد و تلاشمیشود که نسل های جدید و نویی که وارد سپاهمی شوند از الگوهای ابتدایتشکیل سپاه و دوران دفاع مقدس هم بهره بگیرند و درحقیقت تجاربی که دردوران دفاع مقدس و گذشته سپاه بوده امروز توسط نسلهای گذشته به نسل های جدید از طریق دانشکده ها و در حقیقت امروز نیز انتقال تجربه دارد انجام میگیرد .

 بوتیانیوز: باتوجه به عملکردهای فعالیت های سپاه دراجتماع نظر عموم جامعه نیست به سپاه چه گونه میبینید ؟

البته توده های جامعه در مجموع مردم نسبت به سپاه دیدگاه بسیارخوبی دارند ، سپاهرا بهعنوان یکی از ارزشی ترین وولایتی ترین و عزیز ترین موجودی های جمهوری اسلامی میدانند . البته دشمن تلاش میکند به دلیل قدرت توان مندی ایثار شجاعت و سابقه دفاعیکه سپاه ازانقلاباسلامی داره . در اذهان عمومی و افکار عمومی ازطریق رسانهها و تبلیغات درحقیقت این نگاه و نگرش را تضعیف بکنند اما مردم ما مللت بزرگ ایران نسبت به سپاه پاسداران خوش بینانه نگاه میکنند سپاه پاسداران را در حقیقت مدافع اصلی انقلاب اسلامی میدانند و روی کرد بسیارخوبی به سپاه و اهداف سپاه که همان اهداف انقلاب اسلامیاستدارند .
موضوع تهاجم فرهنگی که با درایت و هوشیاری مقام معظم رهبری بر سالیان گذشته مطرح شد ۰۰۰ به دلیل کوتاهی و ضعف و بی توجهی به نهادهای فرهنگی کشور انجام دادن نسبت به این موضوع توجهی نکردن که دشمن هم احساس کرد که فضا برای تلاش های فرهنگی و در حقیقت تضعیف فرهنگی اسلام ما فراهم است و میتوان با جرات بیشتری وارد میدان شده و امکانات و ابزارهای متعددی را در حقیقت در کشور ما ایجاد کرده از طریق فضای مجازی ، سایبری ، ماهواره تا بتواند افکار عمومی ما را بدست بگیرد.

نگرش مردم ما را نسبت به ارزش های بومی انقلاب اسلامی تغییر بده .

اما امروز ما احساس میکنیم که دشمن از این برنامه هایی که تحت عنوان ناتو فرهنگی ازش یاد شده که با همه توان امکانات و همانند ناتو نظامی در صدد مقابله با نظام جمهوری اسلامی است . به اهدافی که میخواسته نرسیده شاید در جاهایی یعضی از نگرش ها را به دلیل بی بصیرتی و ضعف در بصیرت توانسته داشته باشد.

اما آنچه که در مجموع میتوانیم تحلیل داشته باشیم اینکه دشمن در اهداف تهاجم فرهنگی خودش موقعیتی بدست نیاورده.

سپاه هم همان گونه ماموریت اساسی دفاع از دستاوردهای انقلابی و اسلامی است در هر صحنه ای حاضر میشود .

حال این صحنه نظامی باشد ، سیاسی ، سیاسی ، فرهنگی یا اقتصادی.

هر صحنه ای که نیاز باشد از انقلاب اسلامی و برای تقویت انقلاب اسلامی کاری انجام شود سپاه در صحنه است .

در حوزه تهاجم فرهنگی هم فعالیت های زیادی در حوزه جنگ نرم ، توجیح آموزش نیروهای بسیج ، نیروهای سپاه و حتی سازمان های غیر سپاه ، تلاش هایی انجام شده. در حوزه مقابله با جنگ نرم در مراکز دانشگاهی ، سپاه حضور پیدا کرد و به جهت رشد و بصیرت و آگاهی آحاد جامعه در حقیقت امکانات خودش را بکار گرفته است.

امروز هم ما به عنوان متولی برنامه های فرهنگی و در حقیقت سیاست گذار برنامه های فرهنگی در سپاه ثارالله تلاش میکنیم که در حقیقت فرهنگ اسلامی ارزشی و تفکر بسیجی را که تفکر اسلام ناب هست ، به جامعه منتقل کنیم.

البته تلاش ما صرفا در حوزه بسیج و در حوزه سپاه نیست ما سعی داریم در حقیقت نگرش جامعه و توده های اجتماعی و ملت بزرگ ایران و کرمان را در خصوص تمهیدات و آُسیب هایی که در جنگ نرم است در حقیقت هوشیار و بیدار نگه داریم.

با اقدامات فضا سازی تبلیغاتی در سطح شهر از طریق نشریات و روزنامه ها و سخنرانی هایی که توسط شخصیت های فرهنگی انجام میشه ، تلاش داریم تا سهم خودمان را در بحث مقابله با جنگ نرم و ناتو فرهنگی در حقیقت به مرسه حضور برسانیم.

برچسب ها:
سپاه،سپاه پاسداران
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان