در گفتگوی خانه خشتی با کارشناس فوتبال مطرح شد؛

فوتبال استان کرمان به نسبت هزینه ها، پرورش نیروی انسانی قابل دفاعی نداشته است

  • شناسه خبر: 188776
فوتبال استان کرمان به نسبت هزینه ها، پرورش نیروی انسانی قابل دفاعی نداشته است

کارشناس فوتبال گفت: فوتبال کرمان می تواند به عنوان یک قدرت مطرح و به فوتبال استان و کشورخدمت کند متاسفانه این دوباشگاه نسبت هزینه های انجام شده تا کنون به پرورش نیروی انسانی اهمیت قابل دفاعی صورت نگرفته است.

خانه » اجتماعی » فوتبال استان کرمان به نسبت هزینه ها، پرورش نیروی انسانی قابل دفاعی نداشته است

به گزارش خانه خشتی، در بررسی موضوع عملکرد تیم های فوتبال استان کرمانی حاضر در لیگ برتر با علی ایرانمنش کارشناس فوتبال گفتگویی ترتیب دادیم که در ادامه ملاحظه می نمایید:

اگر بخواهید برای حضور تیم های کرمانی در لیگ بیستم کمبودهایی و مشکلاتی را مطرح کنید به چه موضوعاتی اشاره می کنید

یکی از مشکلات مهم واساسی این دوباشگاه درفصل قبل ظاهرا بدلیل کمبودومشکلات زمین تمرین باعث شده بودکه تیم ها خارج از استان تمرینات ودوران آماده سازی خود را سپری کردند ویاعدم تمایل بازیکنان که بصورت تمام وقت در این دوشهرستان حضور داشته باشند که بناچاربازی های داخلی رادر شهرستان وبیرون از خانه را در تهران تمرین می کردند که هزینه زیادی برای باشگاه دربر داشت  وهمچنین خلاء بازیکنان پرورش یافته باشگاه دراین تیم ها کاملا مشهود است.

در دو تیم استانی در طول لیگ تعویض مربی نداشتیم، این خوب بود به نظر شما یا بد؟

مهمترین واساسی ترین امر در پیشرفت فوتبال ثبات وپایداری در بخش مدیریتی وسازمان باشگاه وهم دربخش فنی تیم میباشد خوشبختانه این امر در این دو باشگاه اهمیت داده شده است ونتیجه بخش شده است برای استمرارپیشرفت چنانچه  ثبات وپایداری مبتنی براصول واهداف راهبردی در چارچوب استانداردها  باشد اهداف و برنامه ها به چشم اندازباشگاه نزدیک وقابل دسترسی می باشند

اگر نگاهی به آمار ونتایج لیگ برتر بیستم داشته باشیم به اهمیت وثبات مربیان در تیم ها واقف می شویم که ثبات وپایدار چقدر موثر وتاثیر گذار می باشد می بینیم که از تیم اول تا دهم  فقط دو مربی از۱۰تیم کنار گذاشته شده اند ولی در۶ تیم به بعد ۱۶ مربی تعویض شده است وهرقدر جابجایی بیشتر بوده عدم موفقیت شدت داشته است

مدیریت باشگاهها را در دو تیم چطور دیدید؟

بخش مدیریت وساختار سازمانی باشگاه گل گهر ومس رفسنجان تا این مرحله نسبتا موفق عمل کرده اند اما در دراز مدت برای توسعه وپیشرفت ، باشگاه نیازمند ،ارتقاء وفراترازآنچه هستند می باشند مدیریت باشگاه باید بر اصولی استوارباشد که مسیرحرکت و چگونگی پیشرفت و نقش آفرینی باشگاه  در روند سازندگی وپروش منابع انسانی وهمچنین ثبات درلیگ باشد وجلوگیری ازتداخل نقش ورفع تعارضات در ساختارسازمانی باشگاه باید شفاف وبراساس ضوابط تعیین تکلیف شود

بایدازاصل سیاست گزاری و تصمیمات ازنگاه وسبک مدیریتی شکست خورده که با هزینه و پول بیشترمی شود به کسب سهمیه رسید جدا دوری وخوداری شود وبا این کار آینده بزرگ ، جوانان استان را فدای سهمیه وتصمیمات غیر معقول نشود وباید درباشگاه فضای خلاقیت برای بوجود آوردن کارهای که تاکنون انجام نشده است سوق داده شود .

با توجه به منابع مالی وامکانات سخت افزاری ، فوتبال کرمان می تواند بعنوان یک قدرت مطرح وبه فوتبال استان وکشورخدمت کند متاسفانه این دوباشگاه نسبت هزینه های انجام شده تا کنون به پرورش نیروی انسانی اهمیت قابل دفاعی صورت نگرفته است.

البته تصمیم ارزشمند باشگاه گل گهرپیرامون تشکیل آکادمی فوتبال مقدمه سازندگی وپرورش بازیکن با حضور جناب آقای چمنیان قابل تقدیر می باشد که نوید آینده نگری حمایت وپرورش جوانان استان را پوشش می دهد.

عملکرد مربیان دو تیم کرمانی را چطور ارزیابی می کنید؟

درحفظ وموقیت جایگاه تیم ها در جدول لیگ موفق عمل کردند ودرجایگاه قابل دفاعی قرارگرفته اند ولی درجریان مسابقات، در روند حرکتی ضعیف ومتزلزل عمل کردن وشاهدعدم ثبات وافت خیزه های غیر متعارف در بخش فنی ازهردو مربی بودیم ماانتظار طراحی وتلاش های تاکتیکی و بازی های ترکیبی بیشتری را در زمین بازی بودیم عدم تاکتیک مناسب  برای حفظ نتایج بدست آمده خصوصا گل گهرکه از این بابت بیشتر متضرزر شد وحتی جایگاه  جایگاه چهارمی لیگ را هم از دست داد

متاسفانه فضای حاکم برفوتبال ما دچارچگونه بردن شده است تا چگونه بازی کردن که وپیشرفت را کنترل ومحدود کرده است وفرصت تغییرنگرش ازمربیان سلب  شده است ودر چنین شرایطی  فوتبال و پیشرفت باشگاه ها سخت ودچارناکامی شده است وانتظارپیشرفت دانش علمی وفنی مربیان گمرنگ شده است و شاخص های ظاهری واغوا کننده در دید عملکرد، بشدت مورد توجه که برافکار عموم سایه انداخته است  وشاخص های واقعی موردفراموشی واقع شده است.

آیا مس رفسنجان می توانست در جایگاه بالاتری در لیگ بیستم باشد

اگر براساس حضور وسابقه یک ساله این باشگاه در لیگ صحبت کنیم جایگاه بالاترانتظار قابل قبولی نمی باشد

ولی از نظر فنی چرا نتواستند فرازونشیب های  حسب شرایط ونتایج فضای بالاترازموقعیت کنونی کنترل ومدیریت کنند  بحث دیگری است که  زمان ،ابزارلازم ، مشکلات فنی درحفظ جایگاه بالاترموثرمی باشد جایگاه کنونی مس رفسنجان باتوجه به سال اول حضور در لیگ قرار گرفتن در رده هشتم جدول قابل قبول وارزشمند است.

باید مواظب باشیم توقع وانتظارات غیرواقع را از تیم وباشگاه وفضای عمومی دور کنیم ودر اذهان توقع  ایجاد نکنیم وبه باشگاه وکادر فنی اجازه دهیم وانتظار داشته باشیم  تیم به سمت چگونه بازی کردن وبا هدف وبرنامه درفصل جدید پیش برود.

نقل و انتقالات مس رفسنجان برای لیگ بیست و یکم را چطور می بینید؟

یکی از وظایف مهم هرمربی در آغاز فصل وزمان نقل انتقالات نتایج ارزیابی عملکرد وعارضه یابی فنی  فصل قبل می باشد که دراین زمان فرصت پوشش دادن ضعف ها وجذب بازیکنان کارامد را در پست های مختلفی که نیاز دارد می باشد البته مربیان اجازه اشتباه در این مقطع زمانی را ندارند چنانچه در انتخاب وتصمیم دچار اشتباه شوند فصل پیش رو را از دست خواهند دادویا بامشکل پیش خواهند برد مسلما مربیان مس انتخاب هایشان براین اصول ونوع سیستم بازی را که در فصل جدید طراحی کرده اند بازیکنان را حفظ وجذب می کنند اظهار نظر در خصوص نقل انتقالات مس رفسنجان را اجازه بدهید در فصل جدید براساس تصمیم کادر فنی عملکرد بازیکنان صحبت شود بدلیل اینکه هر مربی برای برنامه‌هایش یک راهبرد و استراتژی تعیین می‌کند.پس هر مربی بهتر می‌داند که از کدام بازیکن وچگونه از بازیکنان خود استفاده ببرد بنابراین باید به دیدگاه و اختیار مربی در چینش‌ها احترام‌ گذاشت زیرا او پاسخگوی عملکرد و نتایج تیم‌ تحت هدایتش خواهد بود.

 از مس کرمان هم بگویید، اینکه چرا به لیگ برتر نرسید؟ آیا شما هم اعتقاد دارید که از این تیم حمایت کافی نشد؟

مسیر هشت ساله وتصمیمات سیاست گذارن تا کنون برای باشگاه مس کرمان برای رسیدن به لیگ برتر دشوار، نامساعد و حتی سخت وپر درد سر شده است  قرارگرفتن در مسیرپیشرفت و ماندن در آن نیازمند برنامه و اندیشه ای تغییر برای ارتقاء و رسیدن به لیگ برترمی باشد تا هر غیر ممکن را ممکن سازد.

تغییرات وجابجایی های پی درپی ،عدم ثبات وپایداری مسئولیت ها، یعنی باشگاه براساس یک پروسه کارشناسی شده  نحوه ونوع برگزیدن افراد برای مسئولیت ها اعم از هیات مدیره ، مدیرعامل، کادرفنی ، سرپرستی و دیگر مسئولیت های داخل سازمانی فوتبال باشگاه ، براساس ضوابط ومعیارهای تخصصی فوتبال انتخاب نمی کند تا برآن اساس مشخص شود که چه افرادی و با چه دانش و تخصصی  وبرای چه قسمتی باید استفاده ببرند که این عدم آگاهی باعث می شود که در یک فصل شش نفر مدیرعامل ،اعضاء هیات مدیره ، چهار نفر معاون فنی ، دونفر سرپرست ودیگر تغییرات داخل سازمانی باشگاه صورت می گیرد که در فوتبال بی سابقه وغیر اصولی است وهزینه های سنگین برای باشگاه در بردارد. بدین سبب است که برای مدیران ، مقصد فوتبال باشگاه مشخص نیست؟ ونمی دانند ویا نمی خواهند بدانند چرا فوتبال باشگاه پس از چندین سال هنوز پشت دربها ی بسته لیگ برتر سرگردان مانده است ؟ وچگونه و با چه فرایند ومنابعی برای رسیدن به هدف بایدپیش بروند؟

بهینه سازی و ایجاد فرایند اجرایی که باید در باشگاه  تدوین و طی یک برنامه زمانبندی انجام پذیرد در پرده ابهام و نامعلوم و یا به خوبی عمل نشده است ، باید فرایندها در باشگاه مشخص باشند واین فرایند ها به طور مستمر وبر اساس اهداف باشگاه اصلاح شوند. وقتی در یک فرایند نمی باشیدیعنی به پایان رسیده اید وهیچگونه رشد وارتقاءی صورت نگرفته است و اندیشه ای که درگذشته و اسیر واپسگرایی وسیر در تصمیم سازی دارد پیامد سکون و ایستایی است نه در پی انتظار، تحول وتعالی برای پیشرفت وتوسعه باشگاه لذا افرادسزاوار فرصت مدیریت ومسئولیت برای ارتقا ء باشگاه می باشند ولی نه برای همان اشتباهانی که طی این دوران انجام شده است درفصل قبل تقریبا همه عوامل وحمایت ها بخوبی از فوتبال باشگاه مس کرمان انجام شده است که منجر به موفقت و منجر به سیر صعودی شد ولی چرا نتوانست استمرار این حرکت را به لیگ برتر برساند و ناکام ماند  بخشی از مشکلات در چهره آشکار باشگاه شامل کادرفنی وبازیکنان می باشد که دیده شد وبخش دیگر آن در چهره پنهان باشگاه می باشد باید جستجو کرد که دیده نمی شود.

 آیا پیامد تلاش باشگاه ها وصرف هزینه ها امکانات توانسته است برای پیشرفت جوانان استان موثر وسرنوشت ساز باشد؟

تعدد وحضور تیم های کرمانی در لیگ برتر ولیگ یک ودسته دوم گرچه از نظر تبلیغات وروی آنتن بودن برای باشگاه خوب ومناسب باشد ولی پیامد و دستاورد مثبتی راخصوصا برای جوانان و فوتبال استان در بخش سازندگی وپرورش منابع انسانی در بر نداشته است متاسفانه عملکرد وفلسفه کاری  باشگاه ها ی کرمان حاکی از آن است که بازیکنان ومربیان استان راه سخت ودشوار وحتی فضای ناامید کننده ای را برای حضوروجذب تیم اصلی فوتبال این باشگاه ها در پیش دارند واین هزینه ها هر ساله افزایش وبه سیستم اضافه می شود ولی سازندگی و پشتوانه سازی برای بقا وماندگاری درسیستم باشگاه ها بطور واقع بینانه دیده وبازنگری نشده است ونگاه و انرژی ومنابع بیشتری را برای این بخش که حیاتی می باشد متمرکزنشده است.

انتهای پیام/

برچسب ها:
آکادمی فوتبال فوتبال کرمان لیگ برتر مس رفسنجان
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان