مساجد و تکیه های رفسنجان ضد عفونی شدند + تصاویر

  • شناسه خبر: 175615
مساجد و تکیه های رفسنجان ضد عفونی شدند + تصاویر

عصر امروز مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

خانه » آخرین اخبار » مساجد و تکیه های رفسنجان ضد عفونی شدند + تصاویر

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی؛ محمود رضا محی الدینی مسؤل دفتر نمایندگی مسجد مقدس جمکران قم در رفسنجان در گفتگو با خانه خشتی اظهار کرد: با مذاکراتی که با دکتر جمال زاده معاونت بهداشت رفسنجان و نمایندگی دفتر مسجد مقدس جمکران صورت گرفت قرار بر این شد خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان با اتحاد هم کلیه مساجد و تکیه های رفسنجان و حومه که بالغ بر ۵۸ مسجد و تکیه برآورد شده است ضدغفونی کنند.

وی با بیان اینکه ضدعفونی این اماکن از عصر امروز آغاز شده است بیان داشت: ۶۰ لیتر مواد ضد عفونی توسط اداره بهداشت و ۱۰۰ لیتر توسط خادمین افتخاری به این امر اختصاص داده شده است.

مسئول دفتر نمایندگی مسجد مقدس جمکران قم در رفسنجان افزود: سعی کرده ایم کلیه مساجد شهرستان را علیه شیوع بیماری کرونا ضد عفونی کنیم تا زمان احساس شیوع کرونا در شهرستان ضدعفونی این اماکن ادامه دارد.

وی تصریح کرد: قریب ۵۰ نفر از خادمین رضوی ،جمکران و شهدای رفسنجان با ۵ دستگاه تانکر و دسته بندی این افراد به گروه های ۸ نفره کار ضد عفونی مساجد و تکیه ها آغاز شده است.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

 مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

مساجد و تکیه های رفسنجان به همت  خادمین افتخاری مسجد جمکران، رضوی و خادمین شهدای شهرستان به علیه شیوع ویروس کرونا ضد عفونی شدند.

برچسب ها:
خادمین افتخاری مسجد جمکران خادمین رضوی دفتر نمایندگی مسجد مقدس جمکران قم در رفسنجان شیوع ویروس کرونا کرونا کرونا در رفسنجان معاونت بهداشت رفسنجان
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان