حال و هوای اولین شب قدر در رفسنجان + تصاویر

  • شناسه خبر: 145561
حال و هوای اولین شب قدر در رفسنجان + تصاویر

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان با حضور گسترده مردم شهرستان رفسنجان برگزار شد، پس از تلاوت دعاهای افتتاح وجوشن کبیر، ایراد ذکر استغفار قرائت، قرآن به سر گرفته شد.

خانه » آخرین اخبار » حال و هوای اولین شب قدر در رفسنجان + تصاویر

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی ، مردم شهرستان رفسنجان که اولین شب قدر را با شور و شکوه پشت سر گذاشتند ، امشب نیز درحالی برای احیای دومین شب قدر و شب شهادت مولای متقیان آماده می‌شوند، که این شب را با اعمال مخصوص  گرامی خواهند داشت.

آیین معنوی و روحانی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۷ (یکشنبه شب) با حضور گسترده مردم مومن و متدین رفسنجان در مساجد، حسینیه‌ها و مکان‌های مذهبی در سطح شهرستان و با قرائت دعاهای افتتاح و جوشن کبیر ، ذکر استغفار ، قرآن به سر نهادن و روضه خوانی برگزار شد.

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال ۹۷ در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

برچسب ها:
جوشن کبیر حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان دعای جوشن کبیر شب قدر شب نوزدهم ماه رمضان شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 97 ماه رمضان در رفسنجان مراسم احیای مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان مسجد جامع شهرستان رفسنجان
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

  • فرهنگی بازنشسته

    امروزه این قسم مراسم مذهبی، در بعضی نقاط به لحاظ عدم رعایت حریم افراد و ایجاد مزاحمت بسیار شدید صوتی، روح روان ساکنین خانه‌ها(اعم از صغیر و کبیر و بیمار و غیره) را لگدمال نموده است! بازخورد این رفتار به شدت تهاجمی در قالب مزاحمت‌های دیوانه کننده صوتی صادره از هرگونه محفلی، با درنظر گرفتن احوالات معلوم الحال مقوله مغفول مانده "صحت و امنیت"، مطالبه عافیت و عاقبت بخیری و "الصحه والامان"مان، را وارد تصفیه حسابهای شخصی خواهد نمود!
اخبار ویژه
اخبار رفسنجان