استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده از میدان انقلاب رفسنجان تا حسینیه ای که شهید مداحی میکرد / تصاویر

  • شناسه خبر: 122811
استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده از میدان انقلاب رفسنجان تا حسینیه ای که شهید مداحی میکرد / تصاویر

مراسم استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده شب گذشته از میدان انقلاب رفسنجان تا حسینیه علی اصغر(ع) با حضور باشکوه مردم برگزار شد.

خانه » فرهنگی مذهبی » استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده از میدان انقلاب رفسنجان تا حسینیه ای که شهید مداحی میکرد / تصاویر

به گزارش خانه خشتی ، پیکر مطهر شهید مدافع حرم حامد بافنده شب گذشته از کرمان به رفسنجان رسید و در میدان انقلاب این شهر مورد استقبال مردم شهید پرور این خطه گرفت.

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

هیاتهای عزاداری که شهید بافنده برایشان مداحی داشته با حضور دسته جمعی و با عزاداری یاد این شهید گرانقدر را گرامی داشتند.

پیکر مطهر شهید حوالی ساعت ۹ شب گذشته با وجود ترافیک بسیار زیاد به میدان انقلاب رفسنجان رسید و سپس بر روی دستان مردم به سمت حسینیه علی اصغر(ع) حرکت کرد.

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

شهید بافنده مداح حسینیه علی اصغر(ع) رفسنجان بوده است و هم هیاتیهای این شهید گرانقدر شب گذشته را در کنار پیکر مطهر شهید به سوگ نشستند.

در این مراسم باشکوه مادر بزرگوار ، همسر و فرزند شهید بافنده نیز حضور داشتند و در کنار حضور پرشور مردم که برای این میهمان مشهدیشان سنگ تمام گذاشتند مسئولینی از جمله امام جمعه، رئیس دفتر نماینده مردم، رئیس بنیاد شهید، فرمانده سپاه و حجت الاسلام علی هاشمیان حضور داشتند.

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

حضور مادر شهید بافنده در مراسم استقبال از فرزندش

پس از قرائت زیارت عاشورا و مدیحه سرایی بر پیکر شهید بافنده ، پیکر مطهر برای وداع خانواده اش به حسینیه ثارالله و سپس به آرامستان رفسنجان منتقل گردید.

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

پیکر مطهر شهید بافنده در حسینیه عل اصغر رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

پیکر مطهر شهید بافنده در حسینیه عل اصغر رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

پیکر مطهر شهید بافنده در حسینیه عل اصغر رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

پیکر مطهر شهید بافنده در حسینیه عل اصغر رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

پیکر مطهر شهید بافنده در حسینیه عل اصغر رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

پیکر مطهر شهید بافنده در حسینیه عل اصغر رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

وداع هم هیاتیهای شهید مدافع حرم حامد بافنده با پیکر شهید

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

مادر شهید بافنده در مراسم استقبال از پسرش در رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در حسینیه علی اصغر رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در حسینیه علی اصغر رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در حسینیه علی اصغر رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

خواهر شهید بافنده در مراسم استقبال از پسرش در رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

مراسم استقبال از پیکر شهید مدافع حرم در حسنیه علی اصغر (ع)رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

مراسم استقبال از پیکر شهید مدافع حرم در حسنیه علی اصغر (ع)رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

مراسم استقبال از پیکر شهید مدافع حرم در حسنیه علی اصغر (ع)رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجاناستقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجاناستقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجاناستقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

استقبال از شهید مدافع حرم حامد بافنده در میدان انقلاب رفسنجان

برچسب ها:
استقبال از شهید مدافع حرم استقبال از شهید مدافع حرم در رفسنجان حامد بافنده حسینیه علی اصغر رفسنجان مدافع حرم
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان